Obchodní podmínky platí od 1.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky – Právní rámec

1. Úvodní ustanovení

Zhotovitel: Jaroslav Hach, Varšavská 2714, Tábor 390 05, IČ: 03723488, Neplátce DPH.
dále jako „Dodavatel“

Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které Dodavatel Jaroslav Hach (studio Fresh Mill) poskytuje služby na základě objednávky, dle těchto podmínek.
dále jako „Objednatel“

2. Klient

Klient, dále jen Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná služby od Dodavatele.

3. Objednávka, smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem vzniká v momentě objednání konkrétní služby Objednatelem. Objednání služby probíhá elektronicky přes webové stránky www.freshmill.cz nebo prostřednictvím e-mailu. Před zahájením prací je nutné Dodavateli uhradit zálohu 50% z ceny sjednané přes objednávkový formulář.

4. Cena služby

Aktuální platné ceny jsou vždy uvedené na webových stránkách Dodavatele www.freshmill.cz. Dodavatel není plátcem DPH.

Faktury na objednanou službu jsou vždy vystaveny do 48 hodin od objednání služby. Částka na faktuře má splatnost 14 dní a v případě neuhrazení se má za to, že Objednatel nemá zájem o poskytovanou službu.

V případě, že se při poskytování služby objeví vícepráce (například nové modely), bude o nové cenové nabídce Objednatel Dodavatelem včas informován.

5. Práva a povinnosti Dodavatele

Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli objednanou službu.

Dodavatel se zavazuje zachovávat veškeré obchodní tajemství Objednatele a přistupovat ke všem skutečnostem a údajům zodpovědně.

Dodavatel nenese zodpovědnost za zásahy a změny provedené po zaslaní zdrojů a ukončení objednané služby.

6. Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškeré údaje a přístupy, které povedou k řádnému poskytování služby. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o všech okolnostech, které mohou ovlivnit řádné poskytování služby.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, pokud se prokáže, že Dodavatel není schopen službu vykonat v požadované kvalitě. Dodavateli v takovém případě náleží část odměny za prokazatelné dodanou část služby.

7. Mlčenlivost

Dodavatel a Objednatel se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplívající z VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace. To platí i po ukončení služby.

© 2014 – 2019 – Kopírování obsahu je zakázáno Fresh Mill

Web vytvořilo digitální studio Fresh Mill Tvorba webových stránek

V příštích několika dnech spustíme zbrusu nové webové stránky, takže nás pravidelně sledujte ať o nic nepřijdete.