Fresh Mill

Křídla pro pěstouny

Vytvořili jsme nové webové stránky pro organizaci Křídla pro Pěstouny. Webové stránky jsou postavené na redakčním systému WordPress spolu s grafikou na míru a novou uživatelskou strukturou. Velkým přáním zákazníka bylo vytvoření podstránky s různými akcemi.


Štítky WordPress, redakční systém, web design, tvorba webových stránek, organizace
Klient Křídla pro pěstouny

Posuňte šipku dolu
Skrolujte kolečkem myši

O firmě

Organizace Křídla pro pěstouny z.s. rozvíjí náhradní rodinnou péči v Pardubickém kraji. Jejím cílem je naplňovat práva a potřeby dětí žijící u pěstounů. Její činností je vzdělávání pěstounů, zajišťování různých pobytových akcí a uzavíraní dohody o výkonu pěstounské péče.