Fresh Mill

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podnikatel Jaroslav Hach (Fresh Mill) se sídlem Varšavská 2714/1 Tábor, 390 05, IČ: 03723488, zpracovává vaše poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefon
 • verze prohlížeče
 • demografické údaje

 • Co jsou to osobní údaje?
  • Jsou to jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném Uživateli, jež lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Co je GDPR?
  • Je ochrana Osobních údajů Uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále pak s účinností od 25. 5. 2018 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. 9. 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Jak odmítnout soubory cookie?
  • Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním výše popsaných souborů cookie.
 • Co jsou soubory cookies třetí stran?
  • Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google,Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics taktéž používá soubory „cookies“, které umožňující analýzu způsobu užívání této stránky. Informace získané souborem cookie o užívání této stránky (včetně vaší IP adresy) bude  přeneseny společností Google a uloženy na serverech společnosti Google ve Spojených státech amerických. Google využívá těchto informací pro účely vyhodnocování využívání webové stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také tyto informace poskytnout třetím osobám. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíte se
  • zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 • Co jsou to cookie?
  • Cookie je malý datový soubor, který webová stránka prostřednictvím vašeho webového prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního zařízení (dále označovaných jako „zařízení“), kde ho ukládá v paměti vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují odlišit vás od ostatních uživatelů těchto webových stránek, což nám umožňuje nabídnout vám lepší a kvalitnější prohlížení těchto webových stránek a kontinuálně vylepšovat jejich obsah.
  • Každá webová stránka může do vašeho zařízení odesílat své vlastní datové soubory cookie. Webový prohlížeč však umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do Vašeho zařízení samy odeslaly, tedy nedostanou se k souborům cookie, které byly odeslány jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Zaujali jsme vás?

Začněme ještě dnes!

Kontaktujte nás